4│201300000041

Editorial
Andrea Tureková

Research Articles
Etienne Boisserie: Famille, héritage familial et politique slovaque : les signataires de la Déclaration de Martin dans une « généalogie patriotique »
Ágoston Nagy: Les caractéristiques de la terminologie des sciences relatives à la famille du point de vue de l’extraction terminologique
Kinga Izsóf Jurásová: Pretrvanie nečinnosti (inaction inertia) – fenomén, pri ktorom atraktívna ponuka vedie k pasivite namiesto aktivity
Marián Špajdel, Alexander Gregor: Romantická láska z pohľadu sociálnej neurovedy

Translations
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 1. – 4. článok
Gaston Bachelard: Bdelí spáči – snenie pri vedomí

Profile
Michaela Guillaume: Mária Balážová – osobná geometria

Essay
Anton Vydra: K etike historickej epistemológie u Canguilhema

Supplementum
Peter Chrenka: Nietzscheho teória jazyka

Reviews
Martin Kompiš: Domáce a cudzie svety
Juraj Dragašek: Skazená doba
Oľga Gavendová: Zlo
Katarína Matavová: Vplyv Palackého Dějin na vnímanie národných dejín v Čechách

Art & critique

Gallery
Silvia L. Čúzyová: Rožňavské radiály – cyklus výstav súčasného umenia pre Rožňavu

Essay
Jędrzej Kacper Brzeziński: Mutation mutuelle : À propos du roman Les Météores de Michel Tournier
Daniel Vojtek: Mounin et Ladmiral : même famille de pensée?