4│200800000015

Editorial
Reginald A. Slavkovský 

Research Articles
Anton Vydra: Otázka viny a trestu v Aristotelovej Poetike
Oliver Sitár: Základné znaky metafyziky Jána Dunsa Scota 

Translations
Roy Sorensen: Augustínove pragmatické paradoxy 

Profile
Dezider Kamhal, Ivan Blecha: O fenoménoch a slovách
Martin Hilský: Knihami preteká rieka reči 

Supplementum
Ladislav Tkáčik: Dialogická identita univerzity
Matej Ferjanc: Extrémny postoj nihilizmu v koncepcii Emila Michela Ciorana 

Reviews
Darina Drobná: Šero s puncom evolúcie
Ján Mičko: Za hranicou verša
Branislav Motýľ: Teológia – praktická veda
Erika Juríková: Hľadanie pravdy
Tatiana Sabová: Prečo pomáhame iným?
Lucia Čopíková: Rozochvené vzťahy 

Art & critique 

Gallery
Michaela Fišerová: Obrazy ako odrazy