4│200600000022

Editorial
Reginald A. Slavkovský

Research Articles
Zuzana Šimová: Divadlo jedného herca
Milan Vrbovský: Kant, Fichte, Hegel a Židia

Translations
Roy Sorensen: Ockham a insolubilia 1

Essay
Jana Trajtelová: O mystike trochu inak (asociatívna esej)

Reviews
Dušan Gálik: Konanie, normy a konflikty
Róbert Karul: O únavách
Anton Vydra: Platón inak
Anton Vydra: Medzi vedou a umením
Juraj Šúst: Platónska jaskyňa a ilúzia modernej slobody

Art & critique

Gallery
Jarmila Maliariková, Juraj Mikula: Fotografia 2
Miro Moško: Fotografia 3
Ladislav Tkáčik: Fotografia
Veronika Lenk: Básne III

Reviews
Renáta Kišoňová: Hmla na našich dušiach
Matúš Kyčina: Na druhej strane