4│2021

Editorial
Peter Fraňo a Mária Jakúbeková

Research Articles
František Škvrnda: Annikeris z Kyrény ako zakladateľ Platónovej Akadémie? Komparatívna analýza doxografickej evidencie (Diogenés Laertský, Vit. III. 18 – 20)
Andrej Gejdoš: Literárna geografia a kartografia a ich možné využitie

Translations
Lucius Annaeus Seneca: O pokoji mysle (Sen. Tranq. 1,1 – 2,15)
Madame de Genlis: Spisovateľka (La Femme auteur)

Essay
Jaroslava Vydrová: Ako byť s druhým. Husserl, Plessner a prehodnotenie sociality

Review
Marcel Šedo: O pestrosti a aktuálnosti fenomenológie

Art & Critique

Gallery
Annamária Juhásová: Otis Laubert: Spiace idey

Supplementum
Andrej Kalaš: Aristotelova etika ako teleologicko-eudaimonistický obraz sveta a človeka: filozoficko-tematický rozvrh a textová evidencia Ethica Nicomachea I, 1094a 1 – 1097b 21
Ľubomír Batka: Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným súhlasom