1│2024

Editorial
Jaroslava Vydrová: Dvadsať rokov časopisu Ostium

Research Articles
Maria Cristina Clorina Vendra: Phenomenological Foundations of Ecological Responsibility. From Embodiment to Environmental Resilience with Paul Ricœur
Marianna Uherková: Posthumanizmus a románové dystópie Michela Houellebecqa

Essays
Peter Fraňo: Reflexia rímskej zahraničnej politiky v myslení Simone Weilovej
Zuzana Zelinová: Hésiodova Pandora ako prvá idea fembota?

Reviews
Kinga Izsóf Jurásová: Psychologický prístup k environmentálnym otázkam a výzvam
Veronika Kohútová: Nerozhodnosť. Som taký, alebo za to môžu okolnosti?
Filip Knižka: Vývoj myslenia o vesmíre a mieste človeka v ňom

Supplementum
Marián Špajdel: Predikcia nerozhodnosti prostredníctvom rezistencie voči zmene, maximalizácii, ľútosti a sebaúcty

Art and Critique
Michal Zvarík: O rozhovoroch, ktoré (ne)chceme viesť