4│2018

Editorial
Pavol Sucharek

Research Articles
Ondrej Močkor: Vyžaduje si videnie presné reprezentácie?
Michal Müller: Šťastní Sisyfové a nekonečná revolta: Několik poznámek k interpretacím díla Alberta Camuse
Lenka Jedličková: Eugen Fink: Smrt jako sociální fenomén
Katarína Rajtíková: Masarykova kritika Schopenhauerovej filozofie pesimizmu v diele Ideály humanitní

Essay
Andrej Záthurecký: Filozofia ako duchovné cvičenia: staronová možnosť pre filozofiu

Translations
Alhazen: Vnímanie krásy v diele al-Manāẓir (Veľká optika)
Alhazen: La perception du beau dans al-Manâzir
Richard Taylor: Fatalizmus

Interview
Peter Fraňo: Rázcestia antickej filozofie. Rozhovor s Františkom Škvrndom

Reviews
Jakub Huba: Prísľub šťastia, ale ktorého?
Katarína Rajtíková: Pyrrhón ako grécky Budha?
Jaroslava Vydrová: Filozofia oddychu
Romana Javorčeková: Ján Patočka – filozof, ktorý patrí všetkým
Róbert Karul: Táto strana raja

Art & Critique

Gallery
Jaroslava Vydrová: Mycéliá dizajnu. Rozhovor s Martinom Franzenom
Martin Franzen: Tri série