3│2017150718637719138

Editorial
Anton Vydra

Research Articles
Ondrej Močkor, Michal Müller: Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie
Tomáš Čana: Wright o myšlienke teórie logického poznania
Zdeňka Špiclová: Odtělesnění ve virtuálním umění
Jaroslav Daneš: Termín a koncept σωφροσύνη u Eurípida
Miroslav Varšo: Školská hra Apollo Coelis Redditus vo svetle Aristotelovej poetiky

Essay
Anna A. Hlaváčová: Poznámka o Ríme (О Риме) v kontexte Cesty do Florencie (Хождениe во Флоренцию)

Supplementum
Andrea Balážová: Epikureizmus v súčasnom hedonizme?

Reviews
Zuzana Zelinová: Xenofón nie je druhotriedny mysliteľ
Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium

Art & Critique

Gallery
Peter Mačaj: Učiť sa vidieť
Juliana Mrvová: Travelóg (Výber z cestovných denníkov)