3│2021

Editorial
Lucia Berdisová

Research Articles
Zuzana Zelinová: Antropický princíp a predsókratovská filozofia
Martina Kastnerová: Jak setkání se středoevropskými intelektuály podnítilo zájem Philipa Sidneyho o přírodní vědy: případ Carola Clusia    

Translation
Lev Šestov: Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – IV. a V. kapitola   

Profile
Simona Pavúková: Johannes Kepler a snehová vločka

Gallery
Adrián Kobetič: Héroovia chemickej maskulinity. K najnovšej tvorbe Radovana Čerevku
Silvia L. Čúzyová: Naratívy v novej tvorbe Jaromíra Novotného

Academia Dabate
Lucia Berdisová: Etické dilemy na Slovenskej akadémii vied: Ako sprevádzať vedeckou integritou doktorandky a doktorandov?   

Supplementum
Jaromír Feber: Etika a problém svědomí