2│201200000035

Editorial
Róbert Karul

Research Articles
Tomáš Čana: Wittgenstein o externých koreňoch logiky
Marián Špajdel, Kinga Izsóf Jurásová: Vzťah emócií a kognície z hľadiska teórie kognitívneho zhodnotenia
Slávka Démuthová: The Most Frequent Connotations of the Concept of Death in Young Adults
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 9. otázka, 1. – 2. článok

Essays
Michal Slaninka: Prirodzený svet ako psychoterapeutický problém II.
Miroslav Mandzela: Etika a relatívnosť

Supplementum
Štefan Koľšovský: Trajektórie subjektivity
Peter Fraňo: Niekoľko slov o antických motívoch v Pasternakovom románe Doktor Živago
Silvia Kotuľová: Pôvod jazyka ako otvorená otázka

Reviews
Matúš Sitár: Cnosť znovu nájdená
Katarína Vydrová: Psychiatria ako teória archetypálneho pacienta
Gabriela Šarníková: Edukácia zameraná na konanie dobra
Tatiana Sabová: Láska k sebe

Art & critique

Gallery
Jozef Žilinek: Nad Bunkrom sa blýska…

Essay
Michal Žgrada: Umenie ako produkt interpretácie

Reviews
Michal Lipták: Návod na čítanie free-improv
Michal Žgrada: Veronika sa rozhodla zomrieť

InfoScience
Slávka Démuthová: Popoluška má šancu na prežitie vo Švédsku