2│2020

Editorial
Reginald Adrián Slavkovský

Research Articles
Jaromír Feber: Člověk v ruské filozofii 20. století
Anna A. Hlaváčová: 
Traja mudrci v troch scénach akatistu (Dionisij vo Ferapontove)
Peter Šajda: Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie
k etike I

Matej Ferjanc: Stávka Alberta Camusa

Interview
Peter Fraňo: 
O výchove, ženách a prostitútkach v antickej filozofii. Rozhovor so Zuzanou Zelinovou

Essay
Peter Fraňo: Kto rozkladá demokraciu? Dariusz Karłowicz a Platónovo podobenstvo o trúdoch

Reviews
Marianna Uherková: 
Epistemologické prehodnotenie človeka a jeho budúcnosti vo vzťahu k jeho minulosti / Repenser l’homme et son futur par rapport à son passé
Veronika Vaculová Repová: Štvrtý rozmer umenia Thea van Doesburga
Nikolas Sabján: Umenie a právo: chvála presahov?

Supplementum
Simona Bašistová: Prečo sa ideál modernej vedy zrodil práve v Čechách (J. Patočka)

Art & Critique

Gallery
Silvia L. Čúzyová: Zaujímavé časy