1│200700000016

Editorial
Jaroslava Vydrová

Research Articles
Jozef Žilinek: Dante o anjeloch
Slávka Démuthová: Chudoba v etiológii kriminality mladistvých (Kazuistika)
Anton Vydra: Krása a nesmrteľnosť. O plodení u Platóna a Shakespeara

Profile
Matúš Porubjak: Xenofón, syn Gryllov z Atén
Cliff Foreman: Sme ľudia bez minulosti

Supplementum
Vít Hušek: Dozrávání k optimismu

Reviews
Mária Suríková: Komunita
Martin Garek: Stratený raj jezuitov
Martin Vydra: Bez postáv by nebolo hercov… ani hviezd

Art & critique

Gallery
Michaela Fišerová: Galéria
Martin Kleibl

Reviews
Ján Mičko: Jašo Mazur
Ján Mičko: Saligia