4│2016

Editorial5
Andrea Tureková

Research Articles
Jan Puc: Vliv všímavosti na afektivitu. Fenomenologický výklad buddhistické meditace vipassanā
Juraj Odorčák: Prezentizmus a plynutie času
Martina Stratilková: Sound or Expression: Dilemmas in the Phenomenological Aesthetics of 20th Century Music
Gabriella Kiss: Aspects sociaux et religieux dans l’anthropologie pédagogique de Joseph Wresinski
Marek Čikel: Sich selbst und den anderen aus einer asymetrischen Position verstehen – Die Kunst der Unterscheidung
Andrej Záthurecký: Myslenie a konanie, filozofia a životná prax
Branislav Motýľ: Základné aspekty skúsenosti

Essay
Pavol Hardoš: Politické vzdelávanie v liberálnej demokracii

Translation
Platón: Milovníci (132a – 139a)

Reviews
Peter Fraňo: Cicero: vir multiplex
Roman Gemela: Návrat k normatívnemu poslaniu filozofie vedy
Jakub Huba: Nečesané úvahy ku knihe „Podzim postmodernismu“
Silvia Kaščáková: Majte sa na pozore pred partnerom, kňazom, ale najmä sami pred sebou

Supplementum
Zuzana Kurkinová: Úroveň kvality domácej opatrovateľskej starostlivosti v Bratislave a vo Viedni

Art & Critique

Gallery
Emil Malecký: Drevo ma láka najviac