4│2020

Editorial
Róbert Karul

Research Articles
Anna A. Hlaváčová: Trojkráľové obchôdzky
Michael Štefan: K Schopenhauerově teorii vidění a barev
Pavlína Čapkovičová: Seba-danosť v morálnych emóciách A. J. Steinbocka
Daniela Tkáčiková: Fenomenológia empatie – telesnosť presýtená významom
Errata

Profiles
Mária Mičaninová: Zamyslenie nad Algisom Uždavinysom
Milan Petkanič: Nikolaj Alexandrovič Berďajev – na ceste k slobode

Translation
Lev Šestov: Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – Úvod a I. kapitola

Review
Lívia Flachbartová: Zamyslenie nad Sellarsovou knihou o stoickom umení žiť

Supplementum
Emanuel Jirkal: Pastier bez biskupskej palice. Svätý Severinus a jeho pôsobenie v Noricu a v Raetii v druhej polovici 5. st. podľa Eugippia
Alexandra Gáboriková: Fenomén viny v diele Zločin a trest. Existenciálna perspektíva Karla Jaspersa

Art & Critique

Gallery
Silvia L. Čúzyová: O možnostiach percepcie a nevyhnutnosti tvorby