3│200700000018

Editorial
Martin Vydra

Research Articles
Daniel Grúň: Socha a kult. Evokácia národného mýtu u Dominika Tatarku a paradox etnocentrickej orientácie sochárstva

Translations
Andrej Kalaš: Texty k ranému pyrrhónizmu

Essay
Jana Trajtelová: Tváre a masky Izraela (cestopisná úvaha)

Supplementum
Michal Lipták: “Podstata” v Husserlovej filozofii
Katarína Sedláková: Vnútrajšok a vonkajšok u Bernharda Waldenfelsa
Denisa Ďurišová: Odvrátenosť nevoľnosti

Reviews
Zdeno Vacke: Luxusné dejiny
Matúš Porubjak: Philologus extra philologos
Roman Kollár: Dve recenzie

Art & critique

Gallery
Michaela Fišerová: Alexandra Borsíková

Reviews
Jaroslava Vydrová: Pred začiatkom akademického roka