3│2023

Editorial
Reginald Adrián Slavkovský

Studies
Tomáš Čana: Odkiaľ sa vzali pravidlá?
Ondrej Hriadel: Turingov vplyv na súčasné učiace sa systémy
Linda Muchová: Móda a umění v Paříži druhého císařství: křižovatky teorie a praxe
Jana Dudková: Poznámky z Eremocénu: vybrané otázky poslednej časti post-antropocentrickej trilógie Viery Čákanyovej
Marianna Uherková: Metalepsa v románovom diskurze Michela Houellebecqa

Reviews
Katarína Ihringová: Obrazy nahoty, sna a krutosti
Lívia Flachbartová: O Kynikoch
Lucia Ráčková: Interdisciplinárny exkurz do politického diskurzu socialistickej éry
Juraj Dragašek: Spiritualita ako racionálna voľba?