2│2017

Editorial
Michal Zvarík05

Research Articles
Sandra Lehmann: Grenzprobleme der Moderne. Jan Patočkas durchgestrichene Eschatologie
Ludger Hagedorn: Únava rozumu. Patočkovo čítanie Bratov Karamazovovcov
Vladimír Leško: Patočka a filozofia dejín filozofie
Michal Zvarík: Kritika liberálneho poňatia ľudských práv u Jana Patočku

Interview
Jan Patočka Is a Historical Symbol as Much as a Philosopher. Interview with Michael Gubser

Supplementum
Róbert Stojka: Patočkova reflexia duchovnej krízy súčasnej spoločnosti

Reviews
Pavol Sucharek: Terapia chôdzou
Peter Mačaj: Patočkovské inšpirácie Renauda Barbarasa