2│2016banner2-2016

Editorial
Michal Lipták

Research Articles
Tomáš Károly: Odhaľovanie kauzálnych väzieb

Essay
Anna A. Hlaváčová: Notícia o Gersonovi

Translation
O dievčati. Spis magistra Jána z Gersonu

Reviews
Peter Fraňo: Osobnosť sultána Saladina vo svetle vybraných latinských a arabských kroník
Zuzana Zelinová: Nová učebnica dejín antickej filozofie
Jaroslava Vydrová: Fenomenologický stred Európy
Marek Čikel: Racionalita a kritické myslenie
Jana Juhásová: S gotickou madonou na čaji v pasáži
Viktor Buday: Masarykova filozofia na Slovensku
Romana Javorčeková: „Nebudem hovoriť. Nemôžem hovoriť“

Supplementum
Lasse Nielsen: Defending Hume’s Theory of Personal Identity and Discarding the Appendix

Art & Critique

Gallery
Klaudia Kosziba: Poťažkávanie nekameňa
Martina Mäsiarová a Simona Gottierová: Nekameň