banner52│2014

Editorial
Jana Juhásová

Research Articles
Jana Juhásová: Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (2. časť)
Ľuboš Rojka: Bernard Lonergan a reálnosť ľudskej slobody
Mária Leitnerová, Ľubomír Harinek: Dva pohľady na narativitu

Translations
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 9. – 12. článok
Matthew Spinka: Ján Viklef – obhajca radikálnej reformy

Essay
Anna A. Hlaváčová: Myšlienky z prechádzok po Kremli a Waweli

Reviews
Tatiana Sabová: Cesta uzdravenia z traumy zneužívania

Supplementum
Martin Kompiš: Husserlov prístup k sfére zážitkov v úvodných textoch o intersubjektivite

Art & Critique

Gallery
Silvia L. Čúzyová: Herbáre

Reviews
Mária Miklušičáková: Neľahké príbehy
Mária Miklušičáková: Odraz sveta z hlbín