1│2016banner 2016-1

Editorial
Michal Zvarík

Research Articles
Martina Juříková: Argument z důsledku a jeho varianty
Terézia Rončáková: Úvodník v súčasných spoločenských týždenníkoch

Essays
Romana Javorčeková: Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti
Andrej Záthurecký: Rozpor ako východisko, láska ako smer u Simone Weilovej

Reviews
Jozef Brunclík: Katolícka moderna v stredoeurópskych súvislostiach
Štefan Koľšovský: Miesto kynizmu v dejinách a súčasnom myslení
Rudolf Smahel: Aspekty lásky a rozvoj lidského jedince
Sylvia Švecová: Myseľ je mocný lekár
Mária Jakúbeková: Na pozadí Nietzscheho epochy

Art & Critique

Gallery
Ján Kralovič: Od videnia k zviditeľňovaniu (K tvorbe Juraja Gábora)