Ostium 2014-1 banner1│2014

Editorial
Reginald Slavkovský, Jaroslava Vydrová, Anton Vydra

Research Articles
Jana Juhásová: Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (1. časť) 
Andrej Kalaš, František Škvrnda: Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom 

Translations
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 5. – 8. článok
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 92. otázka, 1. – 4. článok
Tomáš Akvinský: Suma proti pohanom, 1. kniha, 1. – 9. kapitola
André Comte-Sponville: Mozart

Reviews
David Ivanovič: Etika v kontexte verejnej politiky
Jozef Majerník: Skutky lásky 
Ján Lajčák: Kant a Machiavelli 
Michaela Rušinová: Koncept integrálnej filozofie v systémovom náčrte
Tatiana Sabová: Terapia zameraná na riešenie a rodina

Supplementum
Mária Sačková: Tri klasické druhy teórií humoru a jeho súčasné skúmanie 

Art & Critique

Gallery
Martin Dojčár: Milan Špak v trnavskej Synagóge 

InfoScience
Petra Lajčiaková: Byť motivovaný k morálnym činom znamená byť morálnym realistom