Tagged Plato

(Anti)hrdina v sókratike  (3/2019, ročník 15)

Dialóg Alkibiadés I. a etika ako vzťah k sebe samému  (1/2017, ročník 13)

Fronésis v kontexte Platónovej Ústavy  (1/2017, ročník 13)

Jaké místo náleží idejím v Platónových nepsaných naukách?  (1/2017, ročník 13)

Ciceronov preklad Platónovej Politeie (562c-563e) v spise De re publica (I, 66 – 67)  (3/2015, ročník 11)