From ročník 15

Aurelius Augustinus o gramatike, dialektike a hudbe  (3/2019, ročník 15)

Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii  (3/2019, ročník 15)

Ideál Sokrates  (3/2019, ročník 15)

Jak jsem se stal pluralistou… a jak se to projevuje  (3/2019, ročník 15)

Sókratés v myslení Hannah Arendtovej I. Filozofia v službách plurality  (3/2019, ročník 15)

Praktická protofilozofia archaických lyrikov  (3/2019, ročník 15)

Filozofia umožňuje človeku žiť paralelne mnoho životov. Rozhovor s Matúšom Porubjakom  (3/2019, ročník 15)

O filozofii, jej dejinách a spôsobe ich skúmania [Rozhovor Pavla Labudu s Jozefom Müllerom]  (3/2019, ročník 15)

Moudrost Odysseova: Jak dospět v muže pod nadvládou žen?  (3/2019, ročník 15)

Rullov agrárny návrh a Caesarova mariovská politika  (3/2019, ročník 15)

Foucault: veridikcia, alethurgia, parrhésia  (3/2019, ročník 15)

(Anti)hrdina v sókratike  (3/2019, ročník 15)

Vývinové faktory antickej filozofie  (3/2019, ročník 15)

Úvodník  (3/2019, ročník 15)

Človek verzus stroj: „strojové učenie“ a jeho vplyv na modernú spoločnosť  (2/2019, ročník 15)

Úzkosť ako kolektívna základná nálada (Grundstimmung) novoveku  (2/2019, ročník 15)

Úvodník  (2/2019, ročník 15)

O masách pre masy  (2/2019, ročník 15)

Tragédiou k uzdraveniu  (2/2019, ročník 15)

Dialóg medzi Ja a Ty ožíva  (2/2019, ročník 15)

Úvod do kritické teorie sportu  (2/2019, ročník 15)

O Sókratovom daimoniu  (2/2019, ročník 15)

Maximos z Tyru  (2/2019, ročník 15)

A. N. Whitehead o vzdelávaní a náboženstve  (2/2019, ročník 15)

Uses of “the Pluriverse”: Cosmos, Interrupted – or the Others of Humanities  (2/2019, ročník 15)

Libertarian Marxism: Reality or Illusion?  (2/2019, ročník 15)

Úvodník  (1/2019, ročník 15)

Predmet filozofickej antropológie  (1/2019, ročník 15)

Od idealizovanej vízie k degradovanému objektu: obraz hrdiniek cez prizmu rozprávača v románoch abbého Prévosta  (1/2019, ročník 15)

L’image de la France et de Paris dans les écrits de Paul Valéry  (1/2019, ročník 15)