By Silvia L. Čúzyová

Kresby Petra Barényiho alebo Všetko trochu inak  (2/2008, ročník 4)

Random order  (1/2013, ročník 9)

Lucia Tallová – Výstavy na pokračovanie  (2/2013, ročník 9)

Rožňavské radiály – cyklus výstav súčasného umenia pre Rožňavu  (4/2013, ročník 9)

Koyšová & Lelovský – Obrazy / Objekty  (3/2014, ročník 10)

Herbáre  (2/2014, ročník 10)

Výstava sochára Jožka Mihála  (4/2014, ročník 10)