By Romana Javorčeková

Jan Patočka – filozof, ktorý patrí všetkým  (4/2018, ročník 14)

„Nebudem hovoriť. Nemôžem hovoriť“  (2/2016, ročník 12)

Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti  (1/2016, ročník 12)

Strach a premeny súkromného a verejného priestoru  (1/2015, ročník 11)