By Peter Šajda

Štrasburská hus v Kodani: Náčrt pojmu irónie u Sørena Kierkegaarda  (2-3/2006, ročník 2)

Zu Hilfe! Zu Hilfe!  (1/2008, ročník 4)

Tri témy pre filozofickú reflexiu  (2/2009, ročník 5)