By Kinga Izsóf Jurásová

Estetické hodnotenie fotografií na internete  (4/2015, ročník 11)

Vzťah emócií a kognície z hľadiska teórie kognitívneho zhodnotenia  (2/2012, ročník 8)

Pretrvanie nečinnosti (inaction inertia) – fenomén, pri ktorom atraktívna ponuka vedie k pasivite namiesto aktivity  (4/2013, ročník 9)