By Andrej Kalaš

Prolegomena alebo pozvanie k čítaniu Platónovho Gorgia  (1/2018, ročník 14)

Texty k ranému pyrrhónizmu  (3/2007, ročník 3)

Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom  (1/2014, ročník 10)