By Alžbeta Kuchtová

Upracovaní na smrť  (3/2018, ročník 14)

Metajazyk a intertextualita vo filmoch Woodyho Allena  (1/2018, ročník 14)

Naozaj nič nejestvuje mimo textu? Vonku a vnútri  (4/2017, ročník 13)

Úvodník  (4/2017, ročník 13)