kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie
Suma teologická


Tomáš Akvinský


Na tomto mieste uvádzame prehľadný zoznam jednotlivých častí prekladu
Sumy teologickej Tomáša Akvinského, ktoré pre Ostium (s výnimkou prekladu STh I, q. 1, a. 1 - 10, ktorý vyšiel v časopise Filozofia) postupne pripravuje doc. Michal Chabada, PhD.


Vedecká redakcia prekladu: PhDr. Jozef Matula, PhD. a doc. Anton Vydra, PhD.
TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 1. otázka, 1. – 10. článok. In: Filozofia, roč. 66, 2011, č. 1, s. 83 – 99.

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 2. otázka, 1. – 3. článok. [online]. In: Ostium, roč. 6, 2010, č. 3.

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 3. otázka, 1. – 8. článok. [online]. In: Ostium, roč. 6, 2010, č. 4.

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 4. otázka, 1. – 3. článok. [online]. In: Ostium, roč. 7, 2011, č. 1.

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 5. otázka, 1. – 6. článok. [online]. In: Ostium, roč. 7, 2011, č. 2.

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 6. otázka, 1. – 4. článok. [online]. In: Ostium, roč. 7, 2011, č. 3.

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 7. otázka, 1. – 4. článok. [online]. In: Ostium, roč. 7, 2011, č. 4.

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 8. otázka, 1. – 4. článok. [online]. In: Ostium, roč. 8, 2012, č. 1.


TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 9. otázka, 1. – 2. článok. [online]. In: Ostium, roč. 8, 2012, č. 2.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 10. otázka, 1. – 6. článok. [online]. In: Ostium, roč. 8, 2012, č. 3.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 11. otázka, 1. – 4. článok. [online]. In: Ostium, roč. 8, 2012, č. 4.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 1. – 4. článok. [online]. In: Ostium, roč. 9, 2013, č. 1.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 5. – 10. článok. [online]. In: Ostium, roč. 9, 2013, č. 2.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 11. – 13. článok. [online]. In: Ostium, roč. 9, 2013, č. 3.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 1. – 4. článok. [online]. In: Ostium, roč. 9, 2013, č. 4.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 5. – 8. článok. [online]. In: Ostium, roč. 10, 2014, č. 1.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 9. – 12. článok. [online]. In: Ostium, roč. 10, 2014, č. 2.


Mimoriadne vydania
TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma teologická, 1. časť, 92. otázka, 1. – 4. článok. [online]. In: Ostium, roč. 10, 2014, č. 1.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Suma proti pohanom, 1. kniha, 1. – 9. kapitola. [online]. In: Ostium, roč. 10, 2014, č. 1.