kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie
Anthony J. Steinbock

Tri fenomenologické eseje

Pusté Úľany: Schola Philosophica 2012, ISBN 978-80-89488-06-3


Kniha je výberom troch esejí amerického fenomenológa Anthonyho J. Steinbocka.

Výber obsahuje nasledujúce Steinbockove texty:


• Redukcia Jedného na Druhého: Kant, Levinas a problém náboženskej skúsenosti (preložila Jana Trajtelová)

• Chudobný fenomén: Marion a problém dávania (preložila Jana Trajtelová)

• Od fenomenologickej nesmrteľnosti k natalite (preložil Anton Vydra)


Anthony J. Steinbock je profesorom filozofie na Southern Illinois University (Carbondale, USA). Jeho odborný záujem sa sústreďuje okolo nemeckej a francúzskej fenomenológie. Je prekladateľom Husserlových Analýz k pasívnej a aktívnej syntéze. V roku 1995 vydal knihu Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl, v ktorej sa zaoberá neskorým Husserlom a jeho textami z pozostalosti. Venuje sa téme trojakého prístupu vo fenomenologickom skúmaní: od statickej cez genetickú po generatívnu fenomenológiu. Okrem toho sa zaujíma aj o teologické otázky. V roku 2007 mu vyšla kniha Phenomenology of Mysticism: The Verticality of Religious Experience. V súčasnosti pracuje aj ako riaditeľ Fenomenologického výskumného centra (Phenomenology Research Centre) v Carbondale a ako šéfredaktor Continental Philosophy Review.


Vydanie tejto knihy podporil Kláštor kapucínov v Pezinku.