kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie

fake tag heuerJana Tomašovičová (et al.)

Cestami Heideggerovho myslenia

Pusté Úľany: Schola Philosophica 2011, 326 s., ISBN 978-80-89488-02-5

U nás historicky prvá veľká kolekcia článkov k jednému z najznámejších filozofov 20. storočia. Kolektívna monografia Cestami Heideggerovho myslenia prináša šestnásť štúdií významných nemeckých, českých i slovenských autorov, ktorí sa zaoberajú myšlienkovým odkazom Martina Heideggera. Ponúka podnetné interpretácie a pohľady G. Figala, P. Janssena, D. Thomäho, F. Novosáda, M. Muránskeho, J. Michálka, M. Nitscha, A. Nováka a ďalších. Je rozdelená na tri tematické celky. Prvý z nich sleduje Heideggerovo vyrovnávanie sa s dejinami filozofie a najmä s jej metafyzickou tradíciou. Do druhého bloku sú zaradené reflexie na Slovensku zatiaľ najčítanejšej Heideggerovej práce Bytie a čas. Záverečný blok prináša pohľad na viaceré významné motívy z neskoršieho obdobia tohto filozofa. Kniha je súborom štúdií, ktoré pohybujúc sa po cestách myslenia otvárajú často práve na miestach križovania, zlomov či obratov nové otázky a podnety na uvažovanie.
sac à main louis vuitton soldes , borse louis vuitton , nike air max 1 pas cher , sac longchamp pas cher , nike air max , louis vuitton pas Cher , louboutin pas cher


Pozrite si obsah a úvod knihy v PDF