kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie
Schola Philosophica je občianske združenie, ktorej činnosť závisí najmä od finančnej pomoci darcov, sponzorov či podporných programov. Ak považujete našu prácu za zmysluplnú a viete o tom, ako nám môžete v našom úsilí pomôcť, budeme vám za to vďační.
Schola Philosophica is a citizens association, whose function depends mainly on financial support from donors, sponsors or supporting programs. We would be very thankful if you find our work meaningful and if you know how you can help us in our effort.

2%


Stiahnite si formuláreVyhlásenie o poukázaní 2%


Potvrdenie o zaplatení dane
 

Názov: SCHOLA PHILOSOPHICA

 

Adresa: Hlavná 49, 925 28 Pusté Úľany

 

IČO: 37989561

 

Právna forma: Občianske združenie

 

IBAN: SK8531000000004200016005

 Staráme sa o myšlienky!


We Care for Thoughts!